Kadra

Mauraid Kavanagh

Trochę o 

Mauraid

Mauraid to pedagog z pasją i zamiłowaniem do nauczania  dzieci w każdym wieku. Jako obywatelka Wielkiej Brytanii od wielu lat mieszkająca w Polsce, może poszczycić się wyjątkową zaletą – biegłą znajomością języka angielskiego i polskiego. Mauraid jest certyfikowaną instruktorką w ramach prestiżowego programu certyfikacji ICP (Inline Certification Program, z siedzibą w USA) co gwarantuje, że prowadzone przez nią zajęcia spełniają najwyższe standardy nauczania. O jej zdolnościach szkoleniowych świadczy fakt, że jest aktywnie zaangażowana w kształcenie instruktorów rolkarskich z całego świata. 

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w nauczaniu, Mauraid kładzie duży nacisk na cierpliwość, zachęcanie do działania oraz głębokie zrozumienie indywidualnych potrzeb i stylu uczenia się każdego dziecka. Potrafi skutecznie docierać do dzieci na każdym poziomie wiekowym, stosując adekwatne do potrzeb metody nauczania.

Na zajęciach prowadzonych przez Mauraid panuje niezwykle przyjazna i radosna atmosfera, która zapewnia jej uczniom pełne poczucie bezpieczeństwa. Dzięki temu mają oni możliwość swobodnego rozwijania swoich umiejętności jazdy na rolkach, przy jednoczesnym zwiększaniu pewności siebie i poczucia własnej wartości. Zaraźliwa miłość Mauraid do sportu, motywuje jej uczniów nie tylko do osiągania wysokich celów, ale także do cieszenia się niesamowitą frajdą jaką niesie ze sobą jazda na rolkach.

A little about

Mauraid

Mauraid is a passionate educator with extensive experience in teaching children of all ages. A British national living in Poland for many years, she boasts a unique advantage – fluency in both English and Polish. Mauraid is a certified instructor through the prestigious Inline Certification Program (ICP) based in the USA, ensuring she meets the highest teaching standards.

Committed to offering a diverse and inclusive learning experience, Mauraid emphasizes clear communication to ensure that every student can easily follow her guidance. With years of teaching experience, she excels in working with children of all ages, prioritizing patience, encouragement, and a deep understanding of each child's individual needs and learning style.

Mauraid's teaching environment is safe and fun, allowing her students to develop their skating skills while also boosting their confidence and self-esteem. Her infectious love for the sport motivates her students not only to become skilled skaters but also to appreciate the joy and discipline that skating brings.

Ewelina Klimaszewska

Trochę o 

Ewelinie

Ewelina to niezwykła osobo, znana ze swoich kompetencji na dwóch płaszczyznach. Jest certyfikowaną instruktorką ICP (Inline Certification Program z siedzibą w USA) oraz nauczycielką matematyki.

Chociaż większość czasu spędza w sali lekcyjnej, to jej umiejętności dydaktyczne nie ograniczają się do prowadzenia szkolnych lekcji.

Posiada ogromną pasję do rolek, którą uwielbia, przekazywać innym. Jej entuzjazm do sportu jest zaraźliwy, dzięki czemu jest w stanie jeszcze skuteczniej stymulować do nauki swoich podopiecznych, wzbudzając w nich fascynacje do swojego hobby. To pozytywne oddziaływanie nie ma ograniczeń wiekowych. Ewelina z powodzeniem prowadzi zajęcia z jazdy na rolkach dla osób w każdym wieku, także dla dorosłych. Posiadany certyfikat instruktora ICP potwierdza  kwalifikacje w zakresie prowadzenia profesjonalnych i bezpiecznych treningów.

Wyjątkowa umiejętność nawiązywania kontaktów, miłość do nauczania i pasja do jazdy na rolkach czynią Ewelinę wyróżniającą się postacią zarówno w środowisku edukacyjnym, jak i rolkarskim. Ucieleśnia ducha prawdziwego wychowawcy i mentora, wywierając pozytywny wpływ na wszystkich, których spotyka.

A little about 

Ewelina

Ewelina is a remarkable individual, known for her dual expertise as an ICP certified instructor, Inline Certification Program (ICP) based in the USA, and a mathematics teacher. Within her school, she has earned the reputation as one of the most popular and effective educators, excelling in her role as a primary teacher.

Ewelina's teaching prowess extends beyond the confines of the classroom, as she possesses a profound passion for the world of skating. Her enthusiasm for the sport is infectious and serves as a bridge to connect with others on a deeper level. This connection extends beyond age boundaries, as she adeptly leads professional skating classes for individuals of all ages, including adults.

Ewelina's commitment to both education and skating is truly inspiring. Her ability to balance these dual roles showcases her exceptional multitasking skills and dedication. Her primary teaching methods are a testament to her ability to engage young minds, while her role as an ICP certified instructor demonstrates her commitment to excellence and safety in the world of skating.

Ewelina Klimaszewska's unique ability to foster connections, her love for teaching, and her unwavering passion for skating make her a standout figure in both the educational and skating communities. She embodies the spirit of a true educator and mentor, leaving a positive impact on all those she encounters.